University of ME® leidt je op weg naar Build Back Better!
Igor van Kaam

Grote woorden! Build Back Better. Een ‘nieuwe wereld orde’! Wat is er aan de hand?
Wel, wie onze vorige reeks columns heeft gelezen weet al een beetje waar dit over gaat.

Crisis volgt op crisis

Of je nu links of rechts politiek georiënteerd bent, het zal je opgevallen zijn dat het al een tijdje hommeles is in de wereld en ook in Nederland.

Laten we eens een paar landelijke en globale crises op een rijtje zetten:

 1. De toeslagenaffaire; het struikelblok van Kabinet Rutte III
 2. De lange formatieperiode; herinnert u zich ‘Omzigt functie elders’ nog?
 3. De terugkeer van het oude kabinet Rutte bij gebrek aan een geslaagde formatie
 4. De corona-crisis
 5. De klimaatcrisis
 6. De oorlog in Oekraïne
 7. De inflatie
 8. Het stikstofbeleid
 9. De boeren opstand
 10. Het personeelstekort op Schiphol en andere luchthavens
 11. De woningmarkt crisis
 12. De immigratiestroom

Zomaar een greep uit het aanbod van grote crises van de afgelopen twee tot drie jaar. Voor veel mensen een schijnbare reeks toevalligheden, waar ons Kabinet druk doende mee is ze het hoofd te bieden. Echter, voor heel veel andere mensen is er een duidelijk verband tussen deze crises en dat is geen hele rare gedachte.

Build Back Better

In september 2020 sprak Rutte in het kantoortje van premier Boris Johnson in Londen de woorden ‘Build Back Better’ uit. In januari 2021 vroeg toenmalig kamerlid Henk Krol aan Rutte wat hij daarmee bedoelde. Wel, het antwoord kwam na de derde vraag: ‘Je moet eerst zorgen dat je de gezondheidstechnische zaak stabiliseert en vervolgens zou het zonde zijn als we niet alle inzichten uit deze crisis gebruiken om wat niet goed was vóór de crisis met elkaar veel sterker neer te zetten, op het gebied van klimaat, op het gebied van onze innovatiekracht, op de arbeidsmarkt, alle inzichten die we hebben opgedaan in de gezondheidszorg […] dus op al die punten doet zich een enorm aantal mogelijkheden voor omdat land wat al zo mooi is nog beter te maken.’, aldus premier Rutte.

Wel, Henk Krol heeft mij persoonlijk de brief laten lezen die het Ministerie van Algemene Zaken hem stuurde naar aanleiding van Rutte’s ‘build back better’ uitspraken, en daarin werd verwezen naar de geschiedenis van de term, die ontstaan is na de hevige tornado’s in het zuiden van de Verenigde Staten, een aantal jaren geleden. Geen woord over de wereldwijde connectie die ‘build back better’ heeft en de bijzondere plannen erachter. Waarom wordt daarover zo weinig openheid gegeven? Waar is de instemming van de inwoners van Nederland hierover? En hoezo, wereldwijd?

Wereldwijd

Boris Johnson gebruikte de zin ook, tijdens een G7 top, de Amerikaanse president Joe Biden haalt het regelmatig aan en zelfs Prince Charles heeft er een filmpje over laten maken. Charles focust daarin vooral op innovatie en klimaat. ‘We need to evolve our economic model, putting people and planet at the heart of global value creation.’ ‘We need nothing short of a paradigm shift. One that inspires action at revolutionary levels and pace.’ Build Back Better is dus beslist geen complottheorie, maar omdat er zo geheimzinnig over wordt gedaan lijkt het wél verdacht veel op een complot. Wat zit hier achter? En wie?

 

Om iets beter te maken moet het eerst goed kapot zijn. Logisch. En zoals Premier Rutte in het begin van zijn debat met Henk Krol al aangeeft, was er in Nederland niet zoveel mis voor de corona-crisis. De economie draaide goed, de werkloosheid was laag en iedereen was tevreden. Alleen de toeslagenaffaire speelde in die tijd al even. De crises die sinds de toeslagenaffaire hebben gespeeld hadden allemaal, stuk voor stuk, voorkomen kunnen worden. Maar waarom zijn ze dan toch gebeurd?

De crises die sinds de toeslagenaffaire hebben gespeeld hadden allemaal, stuk voor stuk, voorkomen kunnen worden. Maar waarom zijn ze dan toch gebeurd?

Formatie

Even terug: De lange formatieperiode had voorkomen kunnen worden als D66 en VVD niet twee partijen hadden uitgesloten van deelname aan de regering, namelijk PVV en Forum voor Democratie. Beide partijen hadden een aanzienlijk aantal zetels, de verkiezingen lieten met slechts 25 van 151 zetels voor links, een duidelijke ruk naar rechts zien, maar Sigrid Kaag wilde koste wat kost een progressief kabinet in plaats van een populistische regering. Onthoud hierbij dat regeren vooruitzien is! Sigrid Kaag kent namelijk de plannen achter Build Back Better zeer goed en ze staan dan ook openlijk in het verkiezingsprogramma van D66. Dat was de reden dat zij niet met populistische partijen wilde regeren; want dan zou de globale agenda in gevaar komen. Het getoeter over ‘antisemitische Whatsappjes van Baudet’ was slechts een show, want in haar eigen partij werden op dat moment twee ernstige seksuele schandalen onder de pet gehouden.

Corona

De corona-crisis had voorkomen kunnen worden door beleid te voeren dat gericht was geweest op het draaiende houden van de samenleving. Wanneer de wereld niet in lockdown gegaan was, scholen en bedrijven open waren gebleven, wanneer huisartsen wereldwijd verantwoordelijk waren gesteld voor het opsporen en behandelen van patiënten met bestaande, bewezen veilige én werkende medicijnen (zoals hydroxychloroquine, ivermectine en prednison) en wanneer de focus was gelegd op het beschermen van ouderen en zwakkeren, dan was corona niet meer dan een heel stevige griepgolf geweest en hadden, volgens experts, 75% van alle overledenen voorkomen kunnen worden. Helaas blijkt nu zelfs dat een aanzienlijk deel van de oversterfte van de afgelopen twee jaren aan het slechte coronabeleid kan worden toegeschreven als ook aan de grote bezuinigingen in de zorg. Diezelfde experts voorspellen de komende vijf jaar nog tientallen miljoenen doden als gevolg van de bijwerkingen van de veel te vroeg op de markt gebrachte vaccins. De crisis én de vele doden hadden dus voorkomen kunnen worden. Waarom is er opzettelijk voor een verkeerde afslag gekozen en weigerde minister Hugo de Jonge hierover openheid van zaken te geven door de WOB-verzoeken zo lang tegen te houden?

Klimaat

Op school leren kinderen al dat het klimaat in de wereld er slecht aan toe is. Zelfs 97% van alle wetenschappers is het daarover eens! En het is de schuld van de mens. Wel, vroeger werkte die onheilstijding in de tijd dat Sinterklaas in het land was en we allemaal extra braaf ons best gingen doen, maar voor ons gaat die vlieger niet meer op. Mensen schuld aanpraten over klimaatverandering is even erg als de jongste generatie Duitsers de schuld laten dragen van Wereldoorlog II. Dat er klimaatveranderingen zijn is al eeuwen aan de orde van de dag en onafhankelijke wetenschappers stellen dat de temperatuur al sinds 2000 nauwelijks meer stijgt, dat ijskappen groeien en dat de wereld steeds groener wordt. De natuur en het klimaat veranderen constant, omdat het leven op aarde en de kracht van de zon steeds varieert. Dat betekent dat ecosystemen aan verandering onderhevig zijn en sommige planten en dieren gedijen daar beter bij dan andere. De natuur conservatief behouden zoals hij nu is, is een onmogelijke taak. De klimaatcrisis is een echte hoax, omdat de focus nauwelijks op het voorkomen en opruimen van de plasticsoep in de oceanen gericht is. Stoppen met olie produceren is namelijk niet in het belang van de industrie. Mensen aan regels onderwerpen (macht dus) lijkt de doorzichtige opzet van het scheppen van klimaatangst. Een non-issue dus.

Oekraïne

De oorlog in Oekraïne had voorkomen kunnen worden, wanneer Europa en de NAVO voorzichtiger waren geweest met het omarmen van Oekraïne als familielid. Rusland maakte ten tijde van de val van de Berlijnse muur de afspraak met ‘het Westen’ dat de NAVO haar gebied niet richting de Russische grens zou uitbreiden en dat is sindsdien vijf keer wel gebeurd. In combinatie met het bieden van huisvesting en bescherming aan oligarchen, die Rusland leeg roven, heeft Poetin in Europa en de NAVO uiteindelijk een grote vijand gezien. Poetin wil voorkomen dat Oekraïne het volgende Amerikaanse bolwerk aan zijn grens gaat worden (of hij speelt het spelletje van ‘gecoördineerde crises’ goed mee0. Gepensioneerd president Gorbatsjov waarschuwde tien jaar geleden al voor deze oorlog! Echter, Amerika heeft zoveel biolabs in Oekraïne gebouwd en het land is zo ontzettend belangrijk voor de voedselvoorziening van Europa, dat het Westen een stap te ver zette, met alle gevolgen van dien. Daarmee praat ik de acties van Poetin niet goed, maar ik zet ze wel in het juiste daglicht.

Inflatie

De inflatie wordt inmiddels toegeschreven aan de oorlog in Oekraïne, maar de olieprijzen waren al ruim voor de jaarwisseling 2021-2022 torenhoog. Mensen kregen sinds oktober 2021 energierekeningen thuisgestuurd waar ze misselijk van werden. Voorzitter van de Europese Raad verklaarde destijds, dat de energietransitie veel duurder uitviel dan vooraf was bedacht en dat was de reden van de prijsstijging. Inflatie is echter geen eigenwijze draak die een zelfstandig leven leidt; inflatie is een knop waar aan gedraaid kan worden om de wereldeconomie te beïnvloeden. Er is niets zo gemakkelijk te beïnvloeden als inflatie en daarmee is het absoluut een gecreëerd probleem dat voorkomen had kunnen worden, als bijvoorbeeld Amerika niet als een gek dollars was gaan bijdrukken tijdens de corona-crisis.

Stikstof

Het stikstofbeleid is aantoonbaar gebaseerd op onjuiste modellen, dat geeft het RIVM zelf toe. Daarbij is het onteigenen van boeren niet alleen iets wat je hooguit in China zou verwachten, maar is hun stikstofdepositie helemaal niet de reden waarom zij onteigend worden. De overheid heeft een woningtekort als gevolg van massale immigratie en de strenge stikstofregels (herinnert u zich de bouwstop nog van 2019? https://nos.nl/collectie/13799/artikel/2317604-bouw-krimpt-dit-jaar-2-procent-door-stikstof-en-pfas)

In de landen om ons heen worden andere normen gehanteerd, waardoor daar, met dezelfde stikstofuitstoot, geen enkel probleem is. Echter, omdat Nederland een dichterbevolkt land is komen de regels ons hier duur te staan. Minister Van der Wal krijst in de Tweede Kamer dat de natuur vernietigd wordt, maar geen enkele simpele ziel kan daar het bewijs van terugzien. Wel zijn hierover afspraken met Europa gemaakt, waarop Nederland simpelweg niet durft terug te komen. Iets wat Van der Wal ook toegeeft in kamerdebatten. Kortom, het is een probleem dat met aanpassing (of afschaffing) van regels simpel kan worden opgelost en dus ook een crisis die voorkomen had kunnen worden.

De boerenopstand

Sinds twee weken staat Nederland onder druk door demonstrerende boeren en mogelijk sluiten andere sectoren zich daar op korte termijn bij aan. Oorzaak: ‘het stikstofbeleid’ waarvan ik net heb uitgelegd dat dat een papieren tijger is en dus geen bestaand probleem. Boeren moeten enkel hun gronden opgeven om ruimte te maken voor de huisvesting van honderdduizenden nieuwe Nederlanders. Als de overheid daar nu iets opener en eerlijker over was geweest en de boeren met respect voor hun bedrijven zou benaderen en hun inkomen en toekomst éérst zou veilig stellen alvorens bepaalde plannen door te drukken, dan was deze opstand te voorkomen geweest.

Schiphol, woningmarkt, immigratie

Over de personeelstekorten bij Schiphol, de crisis op de woningmarkt en de immigratiestroom wil ik kort zijn: allemaal problemen die te maken hebben met verkeerde, destructieve of achterhaalde regelgeving. Crises die ALLEMAAL voorkomen hadden kunnen worden, als onze politieke leiders de burger centraal zouden stellen in hun beleid, en niet de olie, het klimaat (waar overigens niks mis mee is) of de winsten van de grote bedrijven.

Waarom zijn ze dan toch gebeurd?

Waarschijnlijk omdat ze nodig zijn om het oude systeem te achterhalen, zodat er plaats komt voor een nieuw systeem. Vergelijk het met een weg die opnieuw geasfalteerd moet worden. Daar schraapt een machine eerst de oude laag of, ook op plekken waar deze nog voldoende functioneert, om deze vervolgens met één nieuwe laag volledig te bedekken. Op deze wijze verloopt ook de overgang naar een nieuw tijdperk en dat is waar we op dit moment in zitten. Vandaar al die crises.

University of ME® bereidt je voor op dat nieuwe tijdperk

Zoals in mijn vorige columns gesteld kan het nieuwe tijdperk twee kanten op gaan. Of, het blijft ‘kapitalisme’ in een 4.0 versie. Namelijk dat de grote spelers op de markt, de corporate states (bedrijven die groter, rijker en machtiger zijn dan sommige landen), de dienst uit gaan maken in de wereld. De wereld blijft dan in handen van bedrijven als Vanguard en Blackrock, de eigenaars van bijna alle merken die we dagelijks om ons heen zien. Zij zijn in de afgelopen eeuw in het bezit gekomen van de voedingsmiddelenindustrie, de olie-industrie, de autoindustrie, de banken, de aandelenbeurzen, de farmaceutische industrie, de computerbedrijven, de internetbedrijven, de mediabedrijven, de nieuwszenders en de sociale mediabedrijven. Daarnaast oefenen ze grote invloed uit op het onderwijs in de wereld en de algemene publieke opinie. Dat komt er in wezen op neer dat wat jij geloof dat waar is, zij jou hebben geleerd.

Het alternatief dat University of ME® voor ogen heeft is, dat de wereld in opstand gaat komen tegen deze bedrijven. Geen agressieve opstand, zoals je op dit moment in Nederland ziet gebeuren met de opstand van de boeren, maar een stille opstand. Je ziet welke paniek de #trekkerterreur bij nieuwsbedrijven en in de Tweede Kamer veroorzaakt: kranten hebben de grootste moeite om zich uit te spreken vóór de boer, terwijl iedere opiniepeiling aangeeft dat Nederlanders wel vóór de boer stemmen. Kortom, door de boerenopstand wordt pijnlijk duidelijk hoe groot de kloof is tussen het door de grote bedrijven gewenste nieuwe tijdperk en datgene wat mensen eigenlijk zelf willen.

En dat wat mensen ‘eigenlijk zelf willen’ is de weg waar University of ME® je op wil gaan voorbereiden. Want hoe dan ook gaan we naar een nieuw tijdperk toe en daar hoort een nieuwe manier van leven en een nieuwe manier van kijken naar de wereld bij. En welke variant het ook gaat worden, in onze visie staat jouw vrijheid en jouw gevoel van geluk en onafhankelijkheid centraal. We willen dat mensen onafhankelijker worden van de wereld om hen heen, door nauw met elkaar te gaan samenwerken en krachten te bundelen. Wanneer mensen in kleine economische communities gaan samenwerken om in iedere levensbehoefte, of dat nou zorg, onderwijs, voedsel of energie is, te kunnen voorzien. Linksom of rechtsom worden we zo veel minder afhankelijk van de grote bedrijven die, door hun commerciële prikkel ons steeds opnieuw hebben verleid om gemakkelijker te leven en te consumeren. Dat gemak zal waarschijnlijk een stuk gaan verdwijnen, maar dat is dat of je onafhankelijkheid als mens opgeven. Je ziet, onze oplossing is vreedzaam, stil en speelt zich volledig achter de schermen af. Bereid jezelf voor op de nieuwe wereld door ons ‘Ik leef mijn eigen leven’-programma te gaan volgen; het zal je leiden naar meer autonomie en vrijheid, waarvan wij in Zuid-Afrika alvast het goede voorbeeld geven. (Binnenkort meer over dit nieuwe, 60 daagse programma. Tot die tijd kun je het Positieve Psychologie Programma nog volgen voor slechts €195,-)

De crises dienen waarschijnlijk een doel

Nu we hebben geconcludeerd dat de crises van de afgelopen jaren allemaal voorkomen hadden kunnen worden door gedegen politiek optreden, en dat dit niet is gebeurd, is er eigenlijk geen ander antwoord mogelijk dan dat de crises bewust zijn gecreëerd om het verlangen naar het ‘build back better’ plan onder de mensen nog groter te maken. University of ME® onderschrijft de gedachte dat we iets beters gaan terugbouwen, maar niet langer onder leiding van politiek en bedrijfsleven, maar onder leiding van mensen; de burgers van de wereld. Want wij hebben de kracht, de macht en de wijsheid om onze eigen boontjes te doppen, zolang we maar respectvol met elkaar en met respect voor de wereld om ons heen, de natuur, de veiligheid en onze gezondheid, kunnen samenwerken in een nieuwe wereld, die hoe dan ook gaat komen.

Igor van Kaam

X