Spiritualiteit
Igor van Kaam

Deze column is de vierde in een reeks van vier columns. Lees ook: 1. De wereld zoals we die kennen komt tot een einde en 2. Samenwerken in de Nieuwe Wereld en 3. Mannen en vrouwen

Steeds meer mensen gaan zich verdiepen in spiritualiteit. Vanwege de welvaart in de wereld is daar in het Westen steeds meer tijd en ruimte voor, maar in Derde Wereldlanden is spiritualiteit aan de orde van de dag. Daar tiert de natuurgeneeskunde nog welig en heeft een medicijnvrouw of -man overal wel een adequate behandeling voor.

In het Westen zijn mensen massaal aan de NLP en de Mindfulness gegaan, ze lopen bij een yogaklasje, vergrijpen zich aan de Ayahuaska, of zoeken hun zielenrust in LSD of paddo’s. Allemaal uitingsvormen van onze intrinsieke behoefte om in contact te komen met spiritualiteit. 

pexels nappy 935944 2

Bidden is een vorm van mediteren die sterk gebonden is aan de leefregels van jouw religie.

Zelfs het bidden in de moskee of de kerk kan gezien worden als een poging van mensen om met spiritualiteit in contact te komen. Dit gebeurt dan ook sporadisch, maar religies zijn zo vol van verering van mannelijke symbolen en daardoor zo vol van regels en verboden, dat elke bruikbare gedachte een zonde genoemd werd. Onder dit soort repressie kun je natuurlijk nooit een echte spirituele ervaring hebben!

The Great Awakening

Het grote wakkerworden heeft alles te maken met de cyclus die op aarde ten einde loopt. De periode van Yang is voorbij aan het gaan, zoals dat heet. Nu zul je denken dat de periode van Yin aanbreekt, maar dat is niet het geval. De periode dat Yin en Yang weer in balans komen breekt aan, maar daarvoor zal nog veel water onder de brug moeten.

Let op. Mijn woorden als ‘de cyclus’, ‘yin’ en ‘yang’ zijn geen woorden om bij af te haken. Het zijn namen die we geven aan periodes en stromingen, zoals we ook de Middeleeuwen, de Renaissance, het Prijt en het Stenen Tijdperk een naam gegeven hebben. Yin staat voor ‘vrouwelijk, intuïtief en grondig’. Yang staat voor ‘mannelijk, rationeel en luchtig’. Je zult beide kanten wel in jezelf herkennen, want ieder mens heeft een Yin en een Yang.

The Great Reset

De mensen achter the Great Reset weten alles van deze Great Awakening af. Het bepaalt hun hele model van de wereld en zij willen koste wat kost het Yang óf het Yin, maar beslist niet allebei, want dan zijn ze verloren. Om die reden bedenken ze bijvoorbeeld de WOKE gedachte en zie je overal LHBTQI-propaganda in de media verschijnen.

Onvoorstelbaar toch, dat het dezelfde partijen zijn die twee eeuwen geleden fabrieken stichtten, olie gingen raffineren en daarmee de oorzaak van de vervuiling en de ondergang van de Westerse mens zijn geweest? Dezelfde partijen die de slavenhandel opzetten, mensen ontheemden die daar tot op de dag van vandaag de racistische consequenties van ondervinden en die de eeuwenlang de vrouw als bezit of huisdier zagen. Zij vertellen ons nu dit… Gaan we het nog een keer geloven?

wef state of the world

The Great Reset betekent de uitvoering van Agenda 2030 van de Verenigde Naties, waarvoor o.a. Mark Rutte in 2015 heeft getekend, zonder toestemming van de Nederlandse burger.

Hun geniepige marketingcampagnes geven je het gevoel dat alle mensen gelijk zijn, hetgeen lekker klinkt na een periode van mannelijke overheersing en onderdrukking van alles dat niet aan het witte mannelijke symbooldenken voldeed, maar…

Mensen zijn helemaal niet gelijk; dat zie je meteen wanneer je om je heen kijkt. Iedereen is gelijk in het mens zijn, maar iedereen is anders in afkomst, geslacht en de plaats en tijd waarin we geboren worden. Iedereen heeft andere talenten en iedereen is hier om een andere reden en een andere, unieke weg af te leggen. Dat plat willen slaan binnen een soort communistisch systeem is zo mogelijk het meest gruwelijke wat een regering of official kan doen.

pexels rodnae productions 7035393 2

In de WOKE gedachte vervagen de grenzen tussen mannelijkheid en vrouwelijkheid, in plaats van dat beiden náást elkaar gedijen.

Door de witte man de schuld te geven van het kwaad wordt wederom een competitie aangegaan waarbij nu ‘hij’ het onderspit moet delven. Alsof we die witte man willen gaan terugpakken voor alle ellende van de afgelopen eeuwen. Het ding is echter, die witte man heeft geen ellende veroorzaakt; hij heeft zijn taak uitgevoerd en zijn ding gedaan in de tijd en op de plaats waar dat op dat moment ‘de norm’ was. Je kunt het verleden niet beoordelen met de ogen van vandaag.

Je kunt geen puber worden zonder eerst kleuter geweest te zijn. Je gaat ook geen excuses aanbieden voor je gedrag als kleuter, wanneer je eenmaal volwassen bent. “Ja sorry mam, dat ik toen iedere dag mijn broek vol poepte en jou met de rotzooi liet zitten, waardoor je nu grijze haren hebt.” Zoiets klinkt volkomen onzinnig en dat is het ook!

Niets gebeurt voor niets, weet je nog?

WOKE

WOKE ontketent een nieuwe agressie en dus een nieuwe ongelijkheid. Zo ook hun ‘inclusieve’ gedachte; als je het daar niet mee eens met moet je maar weg! Als je niet gelooft dat iedereen gelijk is, dan deug je niet. Dat is wederom Yin tegen Yang, in plaats van Yin met Yang samen.

afb 8

Wanneer het brengen van gelijkheid gepaard gaat met strijd en afwijzing, hebben we helemaal nog niets geleerd over hoe het Universum in elkaar zit.

WOKE is dus bewust uitgevonden door de mensen achter de Great Reset om verwarring te zaaien en om de mens afhankelijk te houden van hun kapitalistische systeem en activistische ideologie, die ontwikkeld is om hun machtspositie in de wereld voor de komende millennia veilig te stellen. Het gaat ze helaas niet lukken.

Man en vrouw

Zodra de man en de vrouw zichzelf opnieuw ontdekt hebben, zonder dat mannen vrouwen gaan kopiëren of andersom, dan is de omwenteling een feit. De eerste echte signalen kwamen in de jaren ’80, toen Margaret Thatcher met haar ijzige politiek en mannelijke schoudervullingen de politieke arena in Groot-Brittannië op haar grondvesten deed trillen. Zij heeft de beweging daarmee een duw in de goede richting gegeven, maar nog altijd op een mannelijke manier. Logisch; “If you can’t beat them yet, join them still.”

quotefancy 4693538 3840x2160 2

Mannen en vrouwen zijn niet hetzelfde en die verschillen kunnen we benadrukken en benutten, zonder onderscheid te maken.

Jammergenoeg heeft de vrouwenbeweging sindsdien vooral opgeroepen om mannen te imiteren en te intimideren. Vrouwen die op topposities komen moeten zich kleden als mannen: vierkant, stoer, strak en clean. Zoiets kan nooit de weg naar een betere samenleving betekenen, maar enkel meer strijd opleveren.

Waar winnaars zijn, zijn immers ook verliezers.

Genderverwarring

In de WOKE beweging zien we jongeren worsten met hun gender-identiteit. Hun nieuwe tegenbeweging is blijkbaar dat mannen en vrouwen in elkaar moeten gaan versmelten. Deze gedachte is volkomen onzinnig; je kunt iemand wel een ander jurkje of kapsel geven, je kunt de piemel verwijderen en er borsten aannaaien, maar van BINNEN veranderen deze mensen genetisch voor geen meter. Het is wederom een gevolg van ‘mannen-denken’ waarbij alleen naar het uiterlijk wordt gekeken. En hoe kan het anders met een jeugd die is opgegroeid in luxe, zonder enig besef van wat gevaar werkelijk is, laat staan levensgevaar. Zonder ooit enige tegenspraak of tegenslag gehad te hebben, behalve een verloren wedstrijd op een voetbalveld of tennisbaan.

De huidige generatie jongeren zou zich geen moment staande kunnen houden tussen een groep aboriginals in de gloeiend hete woestijn in Australië, waar deze oermensen al duizenden jaren overleven zonder technologie of medicijnen, maar met de sterren als hun gids, hun telepathische hart als communicatiemiddel en hun eeuwenoude verhalen als levenswijsheid.

Enkele eeuwen van ‘Yang-denken’ heeft de mens naar de rand van zijn eigen ondergang gebracht. Gaat het Universum nu ingrijpen? Is het zo bedoeld? Wordt het erop of eronder?

Inmiddels is onder de mensen de weg naar omhoog al gevonden: De spirituele mens. En gelukkig zijn we dat vanbinnen nog allemaal; het is vooral een kwestie van anders leren kijken en luisteren naar wat er vanbinnen bij je gebeurt. Onze spiritualiteit is nooit uitgedoofd, we hebber er alleen heel lang niet naar omgekeken.

De vrouw naast de man

In plaats van óf/of wordt het vanaf het einde van deze cyclus steeds meer en/en. De vrouw krijgt haar rol naast de man. Daarvoor hoeft de vrouw, noch de man te veranderen, maar als beiden hun zwakheden kunnen overwinnen door:

  • In het geval van de man, elke vorm van competitie te staken en nooit meer in de aanval te gaan,
  • In het geval van de vrouw, haar rol naast de man in te nemen en zich niet langer de mond laat snoeren of zich laat verleiden tot enige vorm van verdediging,

… dan komt het goed met de wereld en dan voltrekt de verandering in de samenleving zich snel, effectief en zonder bloedvergieten of onnodige ellende.

pexels patrick case 3662553 2

Zolang competitie van kinds af aan aangeleerd en aangemoedigd wordt, leren we niet dat delen nodig is om te vermenigvuldigen en komen mannen en vrouwen niet naast elkaar te staan.

Het is tijd voor balans

The Great Reset wil tussen 2015 en 2030 een kapitalistisch/ communistische systeem afdwingen, zodat de positie van de families Rothschild, Rockefeller, Clinton, Bush, Obama en Soros verzekerd blijft. Deze mensen zijn niet bereid de macht uit handen te geven aan jou en mij. En velen geloven allang niet meer dat wij onszelf überhaupt zouden kunnen besturen.

Helaas voor de Rothschilds, en dat beseffen ze inmiddels zelf ook, is het te laat. Er zijn al teveel mensen wakker geworden. Geen zinnig mens gelooft nog in de volgende pandemie, de volgende oorlog of de volgende klimaatcrisis. We pikken hun medicijnen niet meer, we vreten hun fabrieksvoer niet meer en dulden geen oorlogen meer in de wereld. Het is klaar.

Het oude spel is uit… de macht van de man is voorbij, de macht van de mens over zichzelf komt daarvoor eindelijk in de plaats. Dat werd na 13.000 jaar onderhand wel eens tijd!

Igor van Kaam
Schrijver en ontwikkelaar bij University of ME®

Wil jij je net zo vrij voelen en vrij denken als wij?
Volg dan onze online NLP Opleiding: Het Positieve Psychologie Programma.

_________________

X