Mannen en vrouwen
Igor van Kaam

Deze column is de derde in een reeks van vier columns. Lees ook: 1. De wereld zoals we die kennen komt tot een einde en 2. Samenwerken in de Nieuwe Wereld en 4. Spiritualiteit.

Sinds we ons kunnen herinneren zijn vrouwen veelal overheerst door mannen. Vrouwen werden als zwak gezien, omdat ze niet de genetische behoefte voelden om te jagen. Om wilde dieren te temmen en te doden. Op deze manier is de competitie samenleving ontstaan. In de geschiedenis leidde dat wereldwijd tot uitbuiting en uitsluiting van vrouwen en ontstond een compleet mannelijke samenleving, zowel geografisch als religieus.

pexels uskalego 51524 2

De Maagd Maria wordt vaak zo afgebeeld: verzorgend en zacht. Dat is de kracht die de vrouw bezit en die de wereld hard nodig heeft NAAST de mannelijke kracht.

Neem het Christendom en de Islam als voorbeeld. In deze religies draaide alles om de verering van mannelijke symbolen. De Maagd Maria speelde in het Christendom daarnaast nog wel een bijzondere rol van betekenis, maar zij verbleekte bij de rol van Jezus Christus en God, onze Vader.

De profeet Mohammed beschermde zijn vrouwen door ze te laten sluieren, zodat alle andere mannen wisten dat zij tot hem behoorden en geen poging zouden ondernemen om hen te confisqueren; zo ontstonden de sluier, de hoofddoek en de boerka. Gezien vanuit dit mannelijke perspectief zijn deze kledingstukken wel degelijk een voorbeeld van onderdrukking van vrouwen; ze werden immers als bezit gezien. Veel Islamitische vrouwen zien dat niet langer zo, omdat zij ondanks de sluier hun kracht niet verloren zijn en omdat zij zich onderling al die tijd staande hebben gehouden, in heel krachtige vrouwennetwerken.

Caesar

De tijd van de Romeinse Keizer Caesar, de middelleeuwen met hun ridders en koningen, de heksenverbrandingen; het zijn allemaal voorbeelden van mannelijke overheersing. Uit het systeem van ridders en koningen ontstond een laag met adellijken, die allemaal naar de pijpen van de heersende koningen dansten. Zij hielden het systeem van mannelijke overheersing over de gehele bevolking in stand, bijvoorbeeld door vrouwen geen erfrecht toe te kennen, zodat de macht en het bezit altijd in handen van de mannen zou blijven. Onder hun toezicht is het huidige politieke stelsel ontworpen, de Trias Politica, waarbij het volk via de Eerste en de Tweede Kamer de schijn van inspraak gegeven werd.

Tijdens de Industriële Revolutie, toen de adel haar machtspositie verloor en oploste in de menigte, verschoof de macht naar het kapitaal van de industriëlen. Vanwege de afhankelijkheid van arbeid in hun fabrieken, ontstond er iets meer ruimte voor de vrouw. In de Westerse samenleving ontstond zelfs een geheel nieuwe politieke stroming: de Arbeidersklasse (links) naast het Kapitaal (rechts). Logischerwijs heeft deze tegenstelling er niet toe kunnen leiden dat regeringen en parlementen wereldwijd de macht van de industrie en het rijke deel van de bevolking te keren en deze terug te geven aan de burgers zelf. Regeringen houden de bourgeoisie en de klassenverschillen nog altijd in stand, of ze dat nu zelf willen of niet.

Is dat erg? Nee! Al deze geschiedenis vorm de opmaat naar de fase waarin de wereld nu eindelijk is gekomen. Het onvermijdelijke is immers onvermijdelijk en de menselijke natuur deed gewoon zijn ding.

21 december 2012

Voor veel spirituele mensen is 21 december 2012 een belangrijke datum geweest. Zij kennen deze dag als de dag waarop de planeten op een dusdanige plaats stonden uitgelijnd dat er een nieuwe fase in de wereld mocht gaan aanbreken. Echter, deze datum is niet een op zichzelf staande dag, maar een cyclus die startte in 1987 en doorloopt tot en met 2027.

In 2027 zal deze cyclus ten einde lopen en zal er een nieuw tijdperk aanbreken, zo luiden de voorspellingen. Het klinkt tot op heden nogal ongeloofwaardig, maar niet minder spectaculair. Vanaf 2027 zullen mensen langzaam maar zeker genetisch gaan veranderen, waardoor hun zwaktes langzaam overwonnen gaan worden en hun bijzondere gaven hen tot grote hoogten gaan brengen. Dat laatste kan, zonder complottheorie of wilde fantasieën, gewoon uitgelegd worden.

NASA

NASA heeft het geprobeerd uit te leggen, maar maakte de profetie vooral volkomen belachelijk met haar artikel ‘Why the world didn’t end in 2012.” 

afb 8

Wetenschappers hebben nogal eens de neiging om zaken letterlijk te nemen en omdat de profeten naïef stelden dat de wereld vernietigd zou gaan worden, bijvoorbeeld door een meteoriet, kon NASA die voorspelling handig onderuit halen. 

Wie echter vandaag, tien jaar later, de kranten leest en het nieuws volgt kan echter nauwelijks van mening zijn dat we er sindsdien erg op vooruit zijn gegaan in de wereld. En nu de dollar op instorten staat, de energievoorziening en daarmee de voedselvoorziening in de wereld bedreigd worden, staat het menselijke leven op aarde aan de vooravond van een apocalyptische verandering, die toch echt in 1987 en 2012 energetisch in gang is gezet. Wetenschappers hebben blijkbaar nog niet het benul om verder te kijken dan hun neuzen lang zijn. En van spiritualiteit moeten ze al helemaal niks hebben. Intellectuele armoede ten top!

Van zwakte naar kracht

Zolang de mensheid zich kan herinneren, gaat zij gebukt onder de minder goede eigenschappen van haarzelf. Kortom, dat wat er mis gaat aan jouw leven komt veelal door zaken die jij nog niet voor jezelf hebt opgelost, opdat ze in jouw voordeel gaan werken. 

Je kunt de geschiedenisboeken raadplegen, maar je kunt ook naar jezelf kijken. Neem bijvoorbeeld DiSC, één van de betere modellen om een persoonlijkheidsanalyse van jezelf te maken. De verticale as in de DiSC verloopt van ‘denken vanuit onvermogen’ naar ‘denken vanuit vermogen’. Vaak wordt dit vertaald naar ‘gereserveerd’ en ‘outgoing’, maar dat beschrijft enkel het uiterlijke gedrag. Een groot deel van de mensen gelooft dus dat zij gebukt gaan onder omstandigheden en hebben niet het besef dat zij de scheppers van hun omstandigheden zijn!

Ook in het enneagram heeft iedere persoonlijkheid zijn schaduwzijde, zijn trigger van stress en onzekerheid, en zijn kracht, die bereikt wordt via de weg van ontspanning; de weg van de minste weerstand.

Mensen hebben dus eigenschappen die hen zwak maken en die hen sterk maken, zou je denken. Maar dat is niet zo! Mensen hebben gewoon eigenschappen en élke eigenschap is een zegen of een straf, afhankelijk van de context waarin je deze plaatst. En wanneer de context dus verandert, verandert de richting van deze eigenschappen.

Wat is zwak?

Klein voorbeeld: Een vrouw ‘zwak’ noemen omdat ze geen leeuw wil doden is een eenzijdige kijk op de werkelijkheid. Vrouwen bezitten net als mannen de moed van een leeuw, maar brengen die binnenshuis in de praktijk en niet op het slagveld. 

pexels jben beach art 4747132 2

Yin, het vrouwelijke, en Yang, het mannelijke, bestaan naast elkaar in een cirkel en beiden hebben iets van elkaar. Geen tegenstelling, maar ook geen versmelting.

Zonder traditioneel of seksistisch te willen worden staat de vrouw dus voor de regie van ons binnenste zelf en de man voor de regie van de omgeving. Ook dit is een besef waar we het lang en kort over oneens kunnen zijn, maar als je bedenkt dat ‘Moeder Aarde’ het centrum is van ons Universum en ‘Onze Vader’ zich daarbuiten in het heelal begeeft, dan kun je je niet aan de indruk onttrekken dat we al heel lang weten dat de moederfiguur symbool staat voor de innerlijke mens en de vaderfiguur voor de uiterlijke vertoning.

Alle ’slechte’ eigenschappen van de mens veranderen onder de juiste omstandigheden in een zegen. En die omstandigheden kunnen zomaar veranderen.

Hoe dan?

Goeie vraag. Wel… vanuit een mannelijk perspectief (lees: NASA) zal er een bedreiging van buitenaf aan te pas moeten komen om deze verandering te bewerkstelligen. NASA is dan ook heel goed in het ‘van de aarde vandaan kijken’ en de ruimte af te speuren naar mythische planeten en levensbedreigende meteorieten. Het gezegde luidt echter: “Als je links kijkt, zie je rechts niets.” Wetenschap is dermate ‘Yang’ en mannelijk, dat het niet wil geloven dat dingen van binnenuit kunnen veranderen. Alles moet een oorzaak hebben die verklaarbaar is en zolang die er niet is, is het niet waar en noemen we het desinformatie of een complot.

De aanstaande verandering op aarde in 2027 komt echter gewoon van binnenuit. Het begon vanaf het moment dat mensen zich steeds meer gingen verdiepen in trainingen als NLP en Mindfulness. Hier leerden zij de verantwoordelijkheid voor datgene wat hen overkomt bij zichzelf neer te leggen. Beide disciplines dwingen mensen tot verantwoordelijkheid en introspectie, allemaal kwaliteiten die wij de vrouw en de moeder toeschrijven. De belangrijkste les die NLP je bijvoorbeeld leert is, dat de wereld is wat jij ervan maakt. Deze trainingen hebben een belangrijk effect op jouw mentale gezondheid en jouw emotionele gesteldheid en dat vertaalt zich via hun RNA uiteindelijk in hun DNA. Het is dan ook jammer dat de marketing van deze trainingen vooral op het bereiken van uiterlijkheden en financieel succes is gericht, terwijl de kracht daadwerkelijk ligt in de emotionele ontwikkeling die men doormaakt.

Persoonlijke ontwikkeling is de drijver van de verandering.

Kwantumfysica

Moderne wetenschap, zoals de kwantumfysica, ontdekt vervolgens dat de wereld zoals wij die kennen hoogstwaarschijnlijk een energetische illusie is. Dat er niet zoiets bestaat als materie en dat de werkelijkheid in wezen een dynamisch toneelstuk is, dat zich aan ons geestesoog voltrekt. Onderzoekers stellen vast dat tijd een perceptie is, die geheel afhankelijk is van de plaats in het Universum waar jij je bevindt. Dat de snelheid van het licht vooral bepaalt wat er gaande is en dat die snelheid bepaalt wat wij als tijd ervaren. Immers, in het hart van de aarde duurt een dag ook 24 uur, maar is de snelheid waarmee je je daarin verplaatst vele malen lager dan op de aardkorst. Hoe verder de van de aarde staat, hoe sneller je moet bewegen om een dag rond te maken. En in zwarte gaten, waar de druk zo hoog is dat zelfs het licht er niet uit kan ontsnappen, is tijd volledig afwezig. Tijd is dus een relatief begrip. Alles is energie. Emoties zijn de sleutels tot verandering van deze energie.

pexels pixabay 48770 2

Tijd is een relatief begrip.

Kortom…

Kortom, de verandering die profeten voorspellen komt niet van buitenaf (iets wat de gemiddelde ‘man’ zou verwachten’) maar van binnenuit (iets wat de gemiddelde ‘vrouw’ zou vermoeden). Het idee is, dat er genetisch bepaalde coderingen in onze lichamen veranderd gaan worden, wanneer de tijd rijp is rond 2027. Of dit aan de stand van de planeten ligt of of onze menselijke natuur dit langzaamaan gewoon gaat voelen en manifesteren doet daar eigenlijk niet eens ter zake. 

Dit zal in geen geval een proces zijn dat de grote heren kunnen beïnvloeden om de simpele reden dat het volledig van binnenuit zal gaan. Ook zal dit niet van de een op de andere dag plaatsvinden en als je goed om je heen kijkt vindt het op dit moment al plaats.

Igor van Kaam
Schrijver en ontwikkelaar bij University of ME®

Wil jij je net zo vrij voelen en vrij denken als wij?
Volg dan onze online NLP Opleiding: Het Positieve Psychologie Programma.

X