Mannen komen van Mars en vrouwen van Venus! Duh…
Igor van Kaam

Mannen komen van Mars en vrouwen van Venus. Maar klopt dat eigenlijk wel?
Of komt de één van Venus en de ander van Saturnus?
Ben je een Lucifer of een Satan?
En wat heeft dat met Sneeuwwitje te maken?

Nogal vreemde vragen zul je denken. En dat zijn het ook. Sterker nog, de meeste mensen zullen zeggen dat het onzin is wat ik hier vraag. 

“Is het Igor nu echt naar het hoofd gestegen?”

Misschien… Maar mag ik je meenemen in een verhaal waarvan de kans groot is dat het metaforisch is, maar misschien daarom óók waar? Heel misschien? Al zul je het niet geloven. Dat deed ik eerst ook niet en doe ik eigenijk nog steeds niet helemaal. Al weet ik donders goed dat je zelfs van metaforen veel kunt leren.

Er was eens een planeet…

In ons zonnestelsel kennen we de negen planeten, van dichtbij de zon naar verder weg: Mercurius, Venus, Aarde, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus en Pluto. Deze planeten bestaan al miljarden jaren. Op planeet Aarde is op dit moment leven mogelijk, vanwege de juiste afstand tot de zon, onze atmosfeer, de aanwezigheid van water, fosfor en zuurstof en nog veel meer essentiële elementen. 

Stel nu, dat er wetenschappers zijn die vermoeden dat er een half miljoen jaar geleden nog een andere planeet was. Nibiru. Deze planeet zou een onmogelijke baan rondom de zon maken en ééns in de 3600 jaar in de buurt komen. Omdat onze sterrenkunde nog niet zo oud is, zouden we die planeet al die tijd over het hoofd hebben kunnen zien. Bizar verhaal… toch?

De wetenschappers stellen nog iets: er zou leven op deze planeet geweest zijn. Onze hedendaagse goden en engelen, Elohim, Michaël, Lucifer en JHWH en nog een paar andere grote jongens zouden afkomstig zijn van deze planeet, waar Elohim (Allah) de grote/ de groten (want we weten niet of ‘de’ Elohim nu één of meerderen betrof) het blijkbaar voor het zeggen had(den). Een van de zonen heet Immanuel, u vast bekend uit een kerstliedje, de immanu (zoon) van El. Door een andere verhouding zuurstof zouden deze wezens veel groter zijn dan wij mensen, maar we zouden wel een beetje op hen lijken. De wetten van de evolutie gelden, zoals de wetenschappers stellen, overal in het heelal, dus het is niet onmogelijk dat daar ook ‘mensachtigen’ geleefd hebben. Bijzonder is het wel; dat zijn we met elkaar eens. Bovendien zou die planeet eeuwen lang zo ver van de zon staan, dat temperaturen in het ongunstigste geval rond de 10 tot 20 Kelvin zouden liggen. Dat is ongeveer -260 graden en leven is onder die omstandigheden naar aardse begrippen onmogelijk.

Geschriften

Toch zijn er interessante geschriften en tekeningen gevonden, die er op zouden kunnen wijzen dat er mogelijk buitenaardse wezens op onze planeet zijn geweest, nog lang voordat Christus geboren werd en zelfs nog voordat de Homo Sapiens in zuidelijk Afrika begonen rond te lopen. Nog los van het idee dat complotdenkers geloven dat de planeet Nibiru op ramkoers richting de Aarde ligt, wat vooralsnog onzin lijkt, is het verwonderlijk om te ontdekken dat de oude Egyptenaren en de Soemeriërs (woonachtig in het gebied wat nu Irak heet) afbeeldingen konden maken van raketten, helicopters en onderzeeërs nog lang voordat deze door ons uitgevonden werden.

planeet nibiru kl

Op alle foto’s zie je eeuwenoude overblijfselen van beschavingen die ver voor de geboorte van Christus leefden. Ons oog ziet helicopters, astronauten en sterrenstelsels die destijds nog niet bekend waren. Midden-links de mogelijke locatie van de Ark van Noah. Is dit mysterie, hallucinatie, of precies wat het lijkt te zijn?

Dat kan een aantal dingen betekenen, waar de wetenschap op zijn zachts gezegd niet aan wil. Het zou namelijk kunnen, dat onze voorouders door de tijd konden reizen en konden zien wat wij in de 21e eeuw allemaal voor technologische ontwikkelingen bereikt hadden. De kwantumfysica spreekt derhalve over parallelle tijd en in dat kader zijn onze voorouders misschien op dit moment dus gewoon onder ons!
Het zou ook kunnen betekenen dat er vóór ons al beschavingen waren die verder waren in hun technologische ontwikkeling dan wij vandaag de dag. En het zou nog veel meer kunnen betekenen.

Volgens de wetenschap zien we op de foto linksboven (Abydos, de tempel van Farao Seti) de namen van Seti I en Ramses II over elkaar, omdat de plaat hergebruikt werd. ‘Seti I is weggepleisterd, maar de pleister is in de loop der tijd losgelaten’, aldus Yosue Diaz. We weten het niet en de wetenschap gaat hierover meestal vol in de ankers. Bedenkelijk, als je weet dat evolutionisme niets meer of minder is dan een stroming in de kijk op het ontstaan van de aarde. De hedendaagse wetenschappers zijn overtuigde ‘evolutionisten’. The truth is in the eye of the beholder, again.

Pyramiden

Over de pyramiden in Egypte en ook de paleizen van de Inca’s wordt al heel lang gesteld dat deze eigenlijk niet door mensen gebouwd konden worden. Het lijkt er bovendien op dat de pyramiden geen graftombes waren, maar energiecentrales. Stel dat de Egyptenaren beschikking hadden over ‘gratis’ energie, dankzij deze pyramiden? (YouTube)

Stel dat de precisie waarmee de pyramiden in lijn met de sterren zijn neergezet komt, omdat de architecten van de piramides regelmatig buiten de dampkring reisden? Het klinkt allemaal nogal science fiction, maar als je begrijpt dat de Romeinen al kennis hadden die later opnieuw moest worden uitgevonden, dan is eigenlijk niets uitgesloten. De Soemeriers, een volk dat in het zuiden van Mesopotamië leefde tussen 4000 en 1500 jaar voor Christus, hebben ons een afbeelding nagelaten waarop een groep planeten lijkt te worden afgebeeld. Als deze planeten het zonnestelsel voorstellen, dan valt je twee dingen op. Allereerst het feit dat de moderne mens ons zonnestelsel pas in de helft van de 16e eeuw in kaart bracht (Copernicus). Wat wisten zij vijftig eeuwen geleden al, wat wij met zoveel moeite opnieuw hebben moeten ontdekken? Ten tweede omdat op deze afbeelding een planeet te zien is, die er inmiddels niet meer lijkt te zijn. Is dat de planeet Nibiru, waarvan de meeste wetenschappers beweren dat die echt niet bestaat?

Die Soemeriërs waren niet bepaald achterlijk. Ze hebben de 24-uurs klok uitgevonden en vele andere technieken die we vandaag de dag voor vanzelfsprekend ervaren, zoals architectuur, irrigatie en het bestaan van een bureaucratische overheid.

Voor muizen is de kat een god

Neem een metafoor om een metafoor te verduidelijken. Stel, een muis leeft ongeveer een jaar en een kat vijftien jaar. De muis geeft aan zijn nageslacht door dat ze altijd moeten oppassen voor de kat. Voor het nageslacht is de kat eeuwig, voor ons mensen is de kat tijdelijk. Gewoon een perspectief binnen de vierde dimensie: tijd.

De enige echte God voor het Joodse volk is JHWH, oftewel Jaweh, de god van Israel. Van de bewoners van de planeet Nibiru, als die daadwerkelijk heeft/ hebben bestaan, word gezegd dat ze tot wel tien eeuwen (1000 jaar) oud konden worden. JHWH was mogelijk zo’n bewoner van de planeet, die (menselijke) generaties lang zijn gezicht op aarde liet zien of hier misschien wel permanent woonde. JHWH was blijkbaar de vader van Adam, bekend uit het eerste testament van de Bijbel. Ook van Adam wordt gezegd dat hij 900 jaar oud werd, net as Noah trouwens; bekend van de Ark.

Wat is nu het verhaal?

Wel, heel veel ongeloofwaardiger dan dít wordt het niet! Komt-ie…

De planeet Nibiru had nogal last van de afstand tot de zon, af en toe. Blijkbaar hadden de bewoners, onze ‘goden’, daar bedacht dat het in de atmosfeer brengen van goud het zonlicht zou weerkaatsen en de temperatuur op de planeet constanter zou kunnen houden. Men wist dat de aarde veel goud bevatte en dus werden er expedities van de planeet Nibiru naar Aarde gestuurd om goud te delven. Dat gebeurde in het gebied rond de Nijl, wat in die tijd, een half miljoen jaar geleden, nog een weelderig en groen moeras moet zijn geweest, maar ook in het gebied ten zuiden van Maputo, de hoofdstad van het huidige Mozambique, strekkend tot het huidige Johannesburg (Jamestown) werd goud gedolven. Dat goud werd naar Soemerië (ong. Irak) verscheept om vanaf daar naar de planeet Nibiru verzonden te worden, iedere keer als die planeet dicht genoeg bij was; eens in de 3600 jaar.

Omdat het delven van goud zwaar werk was en de ‘immigranten‘ van Nibiru dat werk na jaren niet meer op konden brengen en in opstand kwamen, besloten de ‘goden’ dat zij helpers nodig hadden. Uit de reeds bestaande Homo Erectus maakten de ‘goden’ de nieuwe mens (bekend als de Homo Sapiens) naar hun evenbeeld. (Het hele proces verliep iets gecompliceerder dan ik nu schrijf, maar het komt hier wel op neer.)

Het is correct dat de Homo Sapiens zo’n 150.000 tot 200.000 jaar geleden ontstaan is in de regio die nu zuidelijk Afrika wordt genoemd. De ‘goden’ creëerden een eenvoudige versie van zichzelf bedoeld om in de mijnen te werken. In de Bijbel staat vermeld dat God de mens schiep om het vee te beheren, dus linksom of rechtsom werden wij als werkpaarden ter aarde gebracht.

De ‘goden’ stuurde de engel (een van de zonen) Lucifer, de brenger van licht en vernoemd naar de planeet Venus, naar de Aarde om de creatie van de Homo Sapiens te begeleiden. Dit gebeurde vermoedelijk in het gebied dat we nu Zimbabwe noemen. Michaël, zijn broer, paste thuis op de toko.

Lucifer had het te doen met de mens en verlichtte hen door ze te kleden, te voeden en zelf keuzes te leren maken. Oorspronkelijk was de mens zonder geweten gemaakt, zodat hij niet snel zou klagen over het zware werk. Hij liet ze ontsnappen uit de ‘tuin van God’, wat eigenlijk hun reservaat was van waaruit ze te werk konden worden gesteld. Lucifer ging daardoor tegen de wil van de ‘goden’ in en wordt tot op de dag van vandaag abusievelijk in verband gebracht met het kwaad.

De ’Satan’ waar onze religies steeds naar verwijzen kán Lucifer niet geweest zijn, want Satan is vernoemd naar de planeet Saturnus en Lucifer naar Venus, de planeet die ruim vóór zonsopgang al te zien was en daarom de morgenster genoemd werd. Klein verschilletje… Lucifer staat dan ook bekend als een figuur die niet ook maar één mens ter dood zou hebben gebracht. Lucifer was, als brenger van licht, daartoe niet in staat. Lucifer staat voor rechtvaardigheid.

Er kwam echter steeds meer haat en nijd onder de verder uitdijende groep Homo Sapiens, waardoor de ‘goden’ op een gegeven moment besloten dat het klaar moest zijn met de mens op aarde. Er werd een plan gesmeed om de mens te doen verdwijnen en dat plan werd ‘De Grote Overstroming’ (4600 jaar geleden en officieel aangetoond gebeurd). Lucifer gaf Noah de opdracht een ark te bouwen om het leven dat de aarde zo prachtig maakte, te redden. Noah nam naast zijn gezin veel dieren en mensen mee in zijn Ark en na de grote vloed konden zij het leven voortzetten.

Bedenk goed dat Noah en zijn zonen allemaal vele eeuwen oud werden. Genetisch gezien zou dit mogelijk zijn geweest omdat hun DNA niet van de planeet Aarde maar van Nibiru kwam. Zoals gezegd kon het, door een andere atmosfeer, daar net zo goed mogelijk zijn dat wezens ouder werden zoals bij ons sommige bomen en dieren ook eeuwen oud kunnen worden. Wij kunnen ons dat als mensen nauwelijks voorstellen, omdat de Homo Sapiens onder zeer goede omstandigheden hooguit 120 jaar oud kan worden. Maar wat we ons niet kunnen voorstellen hoeft nog niet naar het rijk der fabelen gebracht te worden.

Ben je een kind van Lucifer?

Dat is dus de hamvraag van deze column of de clou van de metafoor, mocht alles wat hierboven vermeld staat volkomen nonsens zijn en de wetenschap gelijk heeft.

Als we de verhalen moeten geloven hebben we onze vrijheid en zelfstandigheid op deze Aarde aan Lucifer te danken. Hij bevrijdde ons van de macht van onze scheppers, die ons alleen als slaven wilden gebruiken om hun eigen planeet te redden. Nog los van Lucifer en zijn broer en vertrouweling van de grote goden, Michaël, spreken de oosterse wijzen over Yin en Yang; het vrouwelijke en het mannelijke. Yin staat voor het luisteren naar je hart, het onzichtbare, het rechtse (right), het diepere, de nacht, de rust. Yang staat voor het vuur, de zon, het linkse, het mannelijke, de actie.

Nu, kijk eens bij jezelf naar binnen. In jou is zowel het goede als het kwade vertegenwoordigd. Of liever gezegd, het doen én het laten, het mannelijke én het vrouwelijke, het oppervlakkige én het diepere, het snelle én het langzame, toch? Niets is goed of kwaad. Lucifer ging tegen de macht van de ‘goden’ in en vertegenwoordigt daarmee de eigen wil. Dualisme, goed versus kwaad, of non-dualisme, goed en kwaad ineen??

Je bent je lijf niet; je lijf is een omhulsel

Zoals een kreeft en een slang regelmatig van huid wisselen, zo woont jouw geest mogelijk ook iedere keer in een ander lichaam. Het zou in ieder geval betekenen dat je niet als vlieg of kikker of geranium kunt terugkeren naar het leven, mocht er zoiets bestaan als ‘een leven na de dood’. Volgens wetenschappers Pim van Lommel en Eben Alexander bestaat dat leven en is dat wetenschappelijk significant aangetoond.

Tijdens je leven maak je van alles mee en op basis van wat je hiervan leert, vormt zich je persoonlijkheid. Kies je hierin voor Lucifer of niet? Kies je voor Yin of kies je voor Yang?

De Vierde Industriële Revolutie

Omdat ik het woord ‘The Great Reset’ wil vermijden, spreek ik dit keer over ‘de Vierde Industriële Revolutie’. De machten die sinds de eerste industriële revolutie het adellijke systeem overhoop gooiden stonden onder invloed van Yang. Onze zaterdag, de ‘Satan’-dag of ‘Saturnus’-dag is de dag van het ‘kwaad’. Het is dan ook niet zo gek dat Islamieten de Joden al eeuwen in de haren zitten, want een deel van het Joodse volk eerbiedigt de zesde dag, het hexagram van het hart van de Davidsster en daarmee de duivel zelf.

Oorspronkelijk waren de Joden en de Arabieren één volk, voortkomend uit een mix van Negroïde en Caucasische volkeren. Door vermenging werden sommigen witter en anderen zwarter. Het woord ‘Ereb’ (Arabier) is Hebreeuws voor ‘zwart worden’ of ‘gemixt’. Halfbloed, zeg maar.

De mensen die achter de schermen onze wereld economie aansturen, de mensen die gaan voor het grote geld en de macht, de elite die de mensen zien als hun arbeidskapitaal en de motor achter de economische watermolen waar zij de vruchten van plukken; zij staan allemaal onder invloed van dat hexagram en Saturnus. Ook het woord ‘heks’ is afkomstig van het hexagram; het symbool van de échte duivel.

Saturnus

Of het nu gaat om de hedendaagse Koningshuizen, de mensen achter de Verenigde Naties, de grote techbedrijven, de grote farmaceutische bedrijven, chemieconcerns, de ontwikkelaars van ons hedendaagse onderwijssysteem, de allopatische geneeskunde, de banken, de Europese Unie, als ook de mensen achter de Tweede Wereldoorlog, de wapenindustrie, de bio-industrie en de tabaksindustrie, maar zélfs de wetenschap en de Kerk. Het zijn stuk voor stuk uitvloeisels van Saturnus.

Deze groepen bedrijven en hun leiders en families staan aan de oorsprong van wereldproblemen die wij vandaag kennen als klimaatverandering, racisme, immigratie, afkeer van alternatieve geneeswijzen, oorlogen en nog veel meer. Deze mensen creëren de hel op aarde, maar verhullen zich in schaapskleren en lijken oplossingen aan te bieden voor problemen die ze zelf veroorzaken, puur uit machtswellust en geldbelustheid.

Trap jij er ook in?

Mensen trappen massaal in de mooie praatjes van deze heksen. De vergiftige appels die politici die aangesloten zijn bij de Verenigde Naties en het World Economic Forum je aanbieden zijn afgrijselijk. Ze maken je verslaafd aan bezit, aan drank, tabak en stress. Ze zorgen ervoor dat je sterft aan wanstaltige ziektes als kanker, AIDS of SARS. Virussen, die ze mogelijk zelf opgekweekt hebben in hun eigen laboratoria worden al dan niet per ongeluk over de wereldbevolking verspreid, waarna complete chaos en verwarring wordt gecreëerd en hun nieuwe medicijnen blijkbaar de oplossing zijn, in combinatie met hun nieuwe IT-systemen.

Het is niet zo, dat de mensen van Lucifer of Yin of Venus moeten voorkomen dat zij de macht over de wereld krijgen, want die hebben ze al eeuwen via de Kerk, de industrie en de vroegere hogere adel. Of is het je nooit opgevallen dat alle Europese Koningshuizen één familie zijn? De vraag is, hoe komen we van Saturnus naar Venus?

Ik ben van Lucifer. Ik ben van Venus.

De kans is groot dat jij ook van Lucifer en Venus bent. Wanneer je streeft naar een gelukkig gezinsleven, de aarde beter achterlaten voor je kinderen en kleinkinderen en je niet rijker wil worden dan nodig en al helemaal niet over de rug van iemand anders, dan ben je waarschijnlijk een kind van Lucifer. Maar veel kinderen van Lucifer kunnen trappen in de gladde praatjes. Zelfs Sneeuwwitje hapte in de giftige appel die ze van haar stiefmoeder kreeg, omdat ze de wereld vol vertrouwen tegemoet trad.

Op dit moment loopt het imperium van Saturnus op zijn laatste benen. In een wanhopige poging zijn onze machthebbers nu bezig totalitaire controle over de wereld en haar bevolking te krijgen. Een plan dat vóór de Eerste Wereldoorlog het daglicht al moet hebben gezien. De mensen van Lucifer zagen het licht en kwamen op briljante ideeën. De mensen van Saturnus kochten deze mensen om en wijdden ze in, in hun wereld van geld en macht, pracht en praal, zodat hun ideeën konden worden omgevormd tot klinkers in de weg naar de top. Of het nu Marie Curie betreft, Steve Jobs of Mark Zuckerberg. Onschuldige, goedbedoelende uitvinders met een geniaal idee; ze vielen ten prooi aan de dynastie van The Firm.

Geloof je dit tweede deel van deze blog ook niet? Dan ben je misschien een kind van Lucifer dat van de giftige appel heeft gegeten. Ik ga niet mijn best doen je glazen kist te laten vallen, zodat het stukje appel uit je keel schiet. Ik ben geen lid van de Zeven Dwergen, al begrijp je nu misschien wel iets beter waar dat sprookje over gaat. En waarom de Dwergen met zeven waren en net met zes.

De zes staat in het Joodse geloof voor ‘haak’. Verslaafd zijn is niet voor niks ‘hooked’ in het Engels. Het staat voor zes dagen werken, zes dagen productief zijn of zes dagen slavernij. Het getal zeven staat voor geluk en voorspoed. Mazal (mazzel) staat voor zevenenzeventig in de Joodse numerologie (gematria).

Allemaal symboliek en gezwam

Je vindt dit misschien allemaal symboliek en gezwam. Bedenk dan, dat je op school hebt leren luisteren met je verstand; je rechter hersenhelft, je Yang. Wij worden sinds een of twee eeuwen Yang opgevoed, dankzij de Industriële Revolutie. Er is kennis met je gedeeld, die je nodig hebt op binnen het systeem te blijven. Iets wat de industriëlen geleerd hebben van de Kerk, die de ideeën uit deze blog ook al eeuwen onder de pet wil houden. Daarmee stel ik niet dat de feitelijkheid van deze informatie klopt, maar enkel dat de symboliek erachter iets zegt over de manier waarop mensen gevoelsmatig met verhalen om wensen te gaan.

Voor de mensen van Venus, de kinderen van Lucifer, of liever gewoon de mensen met een groot hart, is er hoop. De achilleshiel is ontstaan door de komst van het internet. Hierdoor is kennis veel sneller en uitgebreider te delen onder vele en vele mensen. De ‘kinderen van Lucifer’ staan nog wel open voor andere kost dan de hapklare brokken. Zij kunnen kijken en luisteren met hun hart, hun Yin, hun diepere zelf.

Waarschijnlijk ben jij één van hen, want de meeste mensen deugen. Kleine waarschuwing vooraf: Je zult er niet rijk of machtig mee worden, maar wel diep en intens gelukkig. Aan jou de keuze.

Igor van Kaam
Schrijver / ontwikkelaar bij University of ME®

X