It’s time for Africa!
Igor van Kaam

Hoe Afrika de positie van Europa en de VS overneemt.

De wereld is aan het veranderen. Meer, sneller en anders dan dat ze dat normaal al doet.

  • Of je nu links-liberaal stemt en trots met een transgender-vlag op een Pride zwaait
  • Of je nu lijdt aan klimaatdepressie, omdat je gelooft dat klimaatverandering door mensen komt
  • Of je nu boer bent en het voortbestaan van jouw bedrijf staat op het spel
  • Of je nu winkelier bent en de strijd tegen online winkels aan het verliezen bent
  • Of je nu geloof in cash, de digitale euro of Bitcoin
  • Of je nu immigrant bent of jij en jouw familie al generaties lang op dezelfde plek wonen
  • Of je wappie bent of vertrouwen hebt in nieuws en overheid
  • Of je geloof in God of in helemaal niets…

…de wereld verandert voor iedereen.

Hoe gaan we daarmee om?

De wereld verandert altijd en constant. Daarin heb je volkomen gelijk. Maar zoals ik al aangaf, gaan veranderingen heel snel en zijn ze bijzonder ingrijpend, op dit moment. 

De politieke leiders in de Westerse landen willen graag naar het nieuwe digitale tijdperk. De Vierde Industriële Revolutie. Een wereld waarin mensen steeds minder werken en steeds meer vrije tijd kunnen genieten, maar waar je vrijheid van meningsuiting aan banden wordt gelegd en je niet zomaar je geld kunt uitgeven aan dingen die jij zelf belangrijk vindt. Je kunt niks zwart kopen of verkopen. Een rokertje of een borreltje zijn uit den boze en je betaalt belasting over je plastic beker bij de McDonalds, ook wanneer jij je eigen mok van huis meeneemt.

Als je even niet oplet, bepalen onze volksvertegenwoordigers niet alleen wat gezond is, maar ook wat goed is voor de wereld. Jij moet dan daaraan meedoen, of je wilt of niet. In de wereld die de Westerse leiders voor ogen hebben lijkt vrijheid ineens een andere definitie te hebben gekregen. Zelf spreken ze nog over democratie en ‘onze Rechtstaat‘, maar hun ideologie is gebaseerd op het werk van Karl Marx, oftewel: het communisme, dus van een democratie kan op deze manier niet echt sprake zijn.

Dat werkt zo. Er is op hoog niveau actieve samenwerking tussen het bedrijfsleven en de politiek. Bedrijven als BlackRock en Vanguard investeren het kapitaal van de grootste miljardairs op aarde. Zij geven vorm aan de producten die wij dagelijks kopen en het nieuws dat wij te zien krijgen op televisie. Zij beheren de productiemiddelen wereldwijd, de energiebronnen en de grondstoffen. Zij zijn de vervuilers en via NGO’s als de Verenigde Naties, Greenpeace en de Wereld Gezondheid Organisatie en het World Economic Forum zorgen zij ervoor dat politieke ambities en agenda’s naadloos aansluiten bij de continuïteit en winstgevendheid van hun bedrijven. Die doelstellingen verpakken ze in termen als ‘klimaatcrisis’, ‘voedselcrisis’ en ‘gezondheidscrisis’, want angstige mensen kopen alles wat los en vast zit om zichzelf weer veilig te voelen. Onze meestal hoogopgeleide volksvertegenwoordigers stemmen in de Tweede Kamer dan op basis van desinformatie ‘democratisch’ voor die angst-oplossingen. Ze zijn te goedgelovig om te twijfelen aan de intenties van ‘de wetenschap’ en de Verenigde Naties of de NAVO.

Bange mensen smeken om leiding en geven deze maar wat graag uit handen. Een oud en beproefd recept.

De koers van het Oosten.

De politieke leiders in Rusland en China lijken op het eerste gezicht een andere koers te varen. Bij BRICS lijkt het echt te draaien om het sociale karakter en de bevolking in de armere delen an de wereld, maar beide landen likken hun handen af bij het communistische model dat de Joe Biden’s en Ursula von der Leyen’s in het Westen voorstaan. Dat ze op een aantal historische en praktische punten van elkaar verschillen, is voor hen geen probleem. Op dit moment maakt de explosieve groei van het aantal BRICS landen de Verenigde Staten pijnlijk duidelijk, dat hun alleenmacht op het wereldtoneel voorbij is. De arme mensen in Oekraïne zijn het slachtoffer van een nep-oorlog, waaraan vooral de wapenindustrie lijkt te verdienen, maar die ten koste gaat van de geschiedenis en de toekomst van een heel land.

Gebieden als Zuid-Amerika, het Midden-Oosten en Zuid-Oost Azië tellen op het wereldtoneel, ieder om verschillende redenen, nog niet mee op dit moment. Zuid-Amerika is nog teveel in de ban van het Katholieke geloof en van drugskartels. Het Midden-Oosten is te klein en dankzij olie te rijk om zich ergens druk om te maken en Zuid-Oost Azië is vooral leuk om op vakantie te gaan en lekker te eten.

En dan is er Afrika.

Dit continent is eigenlijk nooit echt serieus genomen, maar sinds de VOC wel serieus geplunderd. Of het nu landbouw, mijnbouw of mensen betrof: het is er vandaan gehaald alsof het de moestuin was van het Westen. En daaraan komt binnenkort een einde. Afrika is aan het ontwaken. Afrika beseft, dat het de sleutel bezit tot de nieuwe industriële revolutie die het Westen graag voor staat en het continent wordt net op tijd wakker, om Europa, de Verenigde Staten, Rusland en China op de nietsvermoedende schouder te tikken en te zeggen: “Eerst onze rechten, dan pas handel drijven.”

En natuurlijk is er nog veel corruptie in Afrika en valt er nog altijd veel handel te scoren via de Afrikaanse oligarchen, maar de strijd tegen de oligarchen wereldwijd slaat, dankzij het internet, razendsnel over op het Afrikaanse continent. Nu nieuws en achtergronden zo gemakkelijk op straat komen te liggen, krijgt de bevolking in exponentieel tempo door, wat een corrupt zooitje de grote leiders van de wereld het er tot nu toe van gemaakt hebben. In diverse Afrikaanse landen is de bevolking de macht aan het grijpen en komen pragmatische politici aan de macht, die zich niet meer de wet voor laten schrijven door de dollar of door de voormalige koloniale bezetters, zoals Frankrijk of België. Afgelopen week verklaarde President Macron in Frankrijk, dat het door sociale media komt dat de rellen daar zo uit de hand konden lopen. Hand in eigen boezem steken is sinds de val van Napoleon in Frankrijk blijkbaar taboe, maar Macron heeft een punt. Sociale media en AI leggen de achilleshiel van corrupte leiders pijnlijk bloot. Mogelijk is dát ook de reden, dat men de ontwikkeling van AI aan banden wil leggen: het algoritme is te eerlijk voor deze lieden. (Zie: https://t.me/klokkenluiders/61915 )

Afrika heeft de toekomst.

Wanneer Afrika zichzelf in de hand kan houden,
Wanneer Afrika goed oplet en veel geleerd heeft van het verleden,
Wanneer Afrika niet dezelfde fouten maakt als het Westen, sinds de Industriële Revolutie,
Wanneer Afrika niet zwicht voor de vernielzucht van het communisme, die veelal verpakt gaat in een sociaal jasje,
Dan zal Afrika de komende jaren het continent van voorspoed worden.

Het Westen heeft het nakijken.

Westerlingen, witte of liever blanke mensen, zullen het nakijken hebben. Generaties lang kenden zij de voorsprong van reizen, van internationale handel, van kunst, architectuur, technologie, wetenschap, ziekenzorg, computers, geld en olie. Generaties groeiden op in steeds meer weelde, veiligheid en toenemende kansen en mogelijkheden.

Aan deze periode komt een eind. Of de Westerse leiders zelf hun Great Reset nu gaan doen slagen, of de Great Awakening komt op ons pad: het einde aan de grote welvaart en de tomeloze vrijheid in het Westen is nabij. Natuurlijk zingt het Westen het nog wel even uit met de grote reserves die ze hebben, maar wanneer het tij keert, is het snel voorbij met de handelspositie. Vergelijk het met de boer die het stempel ‘Piekbelaster’ op zijn boerderij geplakt krijgt. Een lening bij de bank, een verbouwing, een vergunning of een verzekering is vanaf dat moment uitgesloten. En dat is precies het stempel dat het Westen gaat krijgen.

De 75 Jarige Vrede is nota bene door de Verenigde Naties vakkundig om zeep geholpen, door de neocons. De links-liberale communisten hebben met hun Black Lives Matter beweging, hun klimaatpolitiek en hun privaat-publieke samenwerking onze toekomst verpatst voor miljarden dollars. En nu komt de bevolking in opstand. Als dit slaagt, is Afrika de grote winnaar, want juist daar liggen alle kansen nog voor het grijpen en deze kansen kunnen door de bevolking razendsnel verzilverd gaan worden.

Faalt de bevolkingsopstand en weten de wereldleiders van vandaag de touwtjes in handen te houden met hun digitale identiteit, hun censuur en hun digitale munten, ook dan is het einde van de Westerse weelde en vrijheid een feit en zijn we overgeleverd aan het algoritme van Global Governance, George Soros en de schijndemocratie van Mark Rutte en Sigrid Kaag.

Boos

Wanneer ik dit scenario aan mijn vrienden en kennissen voorleg worden ze woest. Op mij, trouwens, alsof ik er iets aan kan doen! Ze kunnen zich gewoon niet voorstellen dat er na 20 generaties luxe een einde aan hun zorgeloze leventje aan zit te komen. Na februari 2020, de uitbraak van de pandemie, zal de samenleving nooit meer hetzelfde worden.

Dat is overigens niet iets om je zorgen over te maken. Wanneer ik ‘gelijk’ krijg (en da’s wat anders dan mijn zin, want voor mij had het zorgeloze leven zoals in de jaren ’70 nog wel even mogen voortduren), zal de nieuwe generatie mensen zich niet meer vergrijpen aan geld, macht en corruptie. De generatie Z, maar zelfs de generatie Y, heeft goed door dat goed zijn voor een ander veel meer geluk en voorspoed brengt, dan alleen maar denken aan jezelf.

Zingeving

Stond je leven vroeger nog in het teken van welke baan je zou hebben, hoeveel je ging verdienen en in wat voor huis je zou komen te wonen, zal de nieuwe generatie zich gaan afvragen welke bijdrage zij aan de wereld gaan leveren en hoe zij daar gelukkig en van kunnen worden. Kortom: ZINGEVING komt centraal te staan, in plaats van carrière, gezin en vermogen.

De wereld is namelijk van ons allemaal. Dat geldt voor de olie, het goud, de diamanten, de vissen in de zee en de dieren op het land. Het water, de grond en de lucht. Het is al van ons en kan door niemand meer toegeëigend worden. Ook niet door de Staat, zoals het communisme beoogt, want ook daar zitten mensen voor wie macht uiteindelijk corrumpeert.

De nieuwe mens staat op

Je ziet het overal. De nieuwe mens staat op. De mens die schijt heeft aan nutteloze regels. De mens die overal in de wereld kan wonen en werken. Die zich niets aantrekt van geld of bezit, maar zich druk maakt om het plezier van zijn naaste, de schoonheid van de wereld om hem heen en zich verwondert over de kracht en de overvloed van de natuur. Het zijn eeuwen lang politici en machthebbers geweest, die ons aan banden hebben gelegd. Of het nu de Romeinen waren, de Kerk, de Islam, het kapitalisme, de Verenigde Naties of de democratisch gekozen regeringen: hun macht corrumpeerde. Wat wij moeten loslaten is het geloof, dat we gezag nodig hebben om te functioneren. We zijn namelijk geboren met een natuurlijk gezag en dat heet GEWETEN. 

Wat wij moeten loslaten is het geloof, dat we gezag nodig hebben.

Een gelukkig mens handelt vanuit zijn geweten en zal vanzelf een ander geen kwaad doen, geen kansen ontzeggen en mocht dat onverhoopt wel gebeurd zijn, die kans gewetensvol herstellen of teruggeven. Wat we steeds meer zien is, dat overheden en machthebbers regels bedenken om hun macht in stand te houden. Om het oude systeem overeind te houden. Dat is precies de reden waarom je in Nederland zo vaak hoort roepen, dat partijen een bedreiging zouden zijn voor de democratie of voor de rechtstaat. Deze partijen vormen een bedreiging voor het oude systeem, waarbij de bevolking onderworpen wordt aan de regels van de democratische meerderheid of de activistische bevliegingen van NGO’s, die zich druk lijken te maken over klimaat en armoede, maar daarin vooral naar de pijpen dansen van de portemonnee van de aller rijksten op deze aarde. Met name voor deze partijen breken er barre tijden aan, vrees ik. Hun kapitaal is in staat om vrede op aarde te brengen, om armoede te bestrijden en om ieder mens op aarde een gezonde en voedzame maaltijd in zijn of haar eigen woning te bieden.

De wereld is van ons allemaal. Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen. Afrika heeft lang genoeg in de schaduw van het kapitalisme geleefd om dezelfde fouten te maken, nu de tijd rijp is om het voorbeeld voor de wereld te worden. It’s time for Africa.

Igor van Kaam

Wil je mij steunen in mijn werk?  Dat kan door een donatie te doen aan: https://whydonate.com/nl/donate/nlp-analyse-video
X