Global Elite? Waar dan?
Igor van Kaam

Wat als er géén geheime elite is, maar iets veel ongrijpbaarder?

Tegenwoordig ben je al snel een complotdenker, wanneer je kritische vragen stelt over de keuzes die regeringen maken om hun landen te besturen. Je ziet in de Tweede Kamer regelmatig democratische processen veranderen in dictatoriale spelletjes waarbij de volksvertegenwoordiging, en dan met name de oppositiepartijen, overruled worden door een kleine meerderheid die zich coalitie noemt. Hierover deed ik al eens een bijdrage bij BLCKBX TV, bijvoorbeeld toen Nederland tegen de wil van zelfs een meerderheid in de Tweede Kamer toch akkoord ging met afspraken over de Europese Digitale Identiteit.

Complotdenkers veronderstellen dat er ergens een groep mensen is, die samen bepalen hoe de wereld bestuurd wordt. En het kan nog gekker; dat gaat volgens sommigen gepaard met sinistere ceremoniën in zwarte gewaden, met hoorn van een grote zwarte bok, satanistische rituelen, Davidssterren, het drinken van kinderbloed en vrijmetselaars-principes gevat in winkelhaken en passers. Metaforisch gezien voelt dat een beetje, alsof je alle restaurants in een straat bij elkaar veegt en concludeert dat er in die straat bijzonder smerig eten bereid wordt. Immers, Nasi Goreng met Escargots is een weinig aantrekkelijke combinatie.

Want wie wordt er niet vrolijk van een Big Mac, na decennia lang in de rij te hebben gestaan, om met een paar staatscoupons een pak droge Sovjet-pap te kunnen bemachtigen?

Wat nou als alles wat complotdenkers roepen een beetje waar is, maar weinig met elkaar te maken heeft?

Stel dat al die verschillende signalen iets teveel op één hoop gegooid worden?

  • Stel dat er wel eens sprake is van kindermisbruik in topkringen? Jeffrey Epstein is daar het levende voorbeeld van, dus dat ‘complot’ kan inmiddels als BEWEZEN gemarkeerd worden. 
  • Stel dat de vrijmetselaars een grote invloed hebben op wereldleiders en koningshuizen? Koning Willem-Alexander is het hoofd van de vrijmetselaars in Nederland, dus ook dat ‘complot’ kan inmiddels als BEWEZEN gemarkeerd worden.
  • Stel dat het World Economic Forum en de Verenigde Naties belangrijke praatclubs zijn, waar wereldleiders, staatshoofden en industriële bobo’s hun oren te luisteren leggen naar de wetenschap, om samen ideeën te opperen voor een wereld waarin welvaart en welzijn hand in hand gaan? De website van het World Economic Forum laat daarover geen enkele twijfel bestaan, dus ook dat ‘complot’ kan inmiddels als BEWEZEN gemarkeerd worden.
  • Stel dat mensen als George Soros veel geld investeren in zogenaamde goede doelen, politieke partijen, onderwijs en media? Dan doet hij dat om zijn ideeën te verspreiden en zijn imperium en dat van zijn vriendjes te beschermen. Dat hij hiermee een ideologie verspreidt die lang niet bij iedere wereldburger in goede aarde valt is duidelijk. Maar als je zoveel miljarden bezit, zou jij zelf dan ook niet een dikke vinger in de pap willen hebben? Al is het puur uit tijdverdrijf, zodat je niet heel de dag op je jacht naar knappe meiden of jongens hoeft te zitten kijken? Soros onderhoudt effectief veel universiteiten, politieke partijen en media, dus ook dat ‘complot’ kan inmiddels als BEWEZEN gemarkeerd worden. Net zoals Bill Gates zijn globale financiële tengels in de Wereld Gezondheidsorganisatie en medisch onderzoek en educatie heeft zitten.
  • En stel dat het fenomeen ‘klimaatcrisis’ wordt gespind als een manier om mensen bang te maken en bewust te worden om zuinig met de planeet om te gaan, zónder te stoppen met het uitgeven van geld aan nieuwe producten? Dan zou dat een prima methode zijn om de industrie en daarmee de werkgelegenheid en de welvaart voor alle mensen continu te laten groeien. De globale economie heeft meer dan 1,1 miljard mensen wereldwijd uit de allerergste vorm van armoede gedreven. Echter de kloof tussen de allerrijksten en de rest is helaas ook veel groter geworden. Er is echter geen sprake van een klimaatcrisis, maar van een constante verandering van het klimaat, waarbij we uit een verschrikkelijk karige periode, namelijk een ijstijd, aan het opklimmen zijn naar een periode van iets comfortabele temperaturen en een groenere wereld, dankzij CO2 en stikstof. Het ‘klimaatcrisis’ complot kan hiermee ook als BEWEZEN gemarkeerd worden.
  • En tot slot: stel dat het corona-vaccin veel te snel op de markt is gebracht, omdat politici graag wilden laten zien dat ze een crisis de baas konden? Dat velen niet wisten dat het virus door mensen zelf gemaakt is en los daarvan, dat het er nu eenmaal was en dat er dus iets gedaan moest worden. Dit in combinatie met het gegeven dat geen enkele farmaceut rijk zou worden van ivermectine en hydroxychloroquine, dat daardoor net als bij ‘klimaatwetenschap’, elke studie naar het succes van deze veilige medicijnen werd geboycot en elke studie naar de werking van de nieuwe, veel lucratievere vaccins werd gestimuleerd. Een perverse gedachte, maar bewezen actueel binnen de historie van de farmaceutische industrie met hun beklemmende invloed op de Wereld Gezondheidsorganisatie en de Europese en Amerikaanse medicijn-autoriteiten. De industrie financiert ongeveer 80% tot 90% van al het medisch onderzoek én de zogenaamd onafhankelijke landelijke gezondheidsorganisaties bij elkaar. Dat doet ze niet voor niks. Nu deze winter blijkt dat mensen massaal ziek worden van nieuwe virussen en hartklachten, herseninfarcten en kanker ontwikkelen, wordt los van de oorzaak duidelijk dat het spelen met virussen in laboratoria levensgevaarlijk is en dat de prikken (net als alle andere medicijnen) gewoon eerst 5 tot 10 jaar op proefdieren en -personen getest hadden moeten worden, voordat ze op de markt gebracht werden. De testfases zijn gemakshalve overgeslagen want ‘het was al veilig’ en ‘er is haast vanwege de pandemie’. Dat de samenwerking tussen farmacie en overheden op grote schaal gefaald heeft, waardoor gevaccineerde mensen nog steeds ziek kunnen worden, kunnen sterven en het virus gewoon kunnen doorgeven, is inmiddels op grote schaal zichtbaar en wetenschappelijk aangetoond. Het is nu nog wachten op de koppen die gaan rollen, maar ook dat ‘complot’ kan inmiddels als BEWEZEN gemarkeerd worden.

Als dit alles wáár is, waar zit die globale elite dan te vergaderen?

Wat nou als die globale elite helemaal geen hechte club is van mensen, die zich maandelijks laven in kinderbloed op partijtjes in duistere kastelen of op bounty eilanden en lachend de mensheid te gronde richten voor eigen gewin en plezier, maar…

…de drijvende kracht achter deze beweging het gevolg is van het kapitalistisch en communistisch GEDACHTEGOED? Wat als complotdenkers graag fysieke wezens willen aanwijzen als de zondebok, maar dat die zondebokken geen mensen zijn, maar een IDEOLOGIE, namelijk de mono-focus op ECONOMISCHE GROEI?

Economische groei is niet weg te denken in de wereld, maar dat zou wel het geval moeten zijn.

Zolang wij ons kunnen herinneren, maar eigenlijk al sinds de eeuwen dat er handelsroutes ontstonden in China en de eerste zeevaarders de wereld gingen verkennen om deze vervolgens te koloniseren, wordt de mens gedreven door hebzucht. Dat ging tot de Tweede Wereldoorlog gepaard met schimmige handelsovereenkomsten, slavernij, piraterij en corruptie en is sinds die tijd, mede dankzij de Amerikaanse Navy, geciviliseerd tot een steekspel tussen twee grote partijen: De Sovjet Unie en Amerika. Dankzij handige politieke spelletjes en de wereldwijde marketing van ‘democratie’ is het Amerika vervolgens gelukt de Sovjet Unie in de jaren ’90 uit elkaar te doen vallen en daarmee haar enige rivaal op de knieën te krijgen. In rap tempo en tegen alle afspraken in werden belangrijke ex-Sovjet landen geMcDonaldiseerd en verCocaColaat, waardoor voor vele Oost-Europeanen het licht een beetje aanging. Want wie wordt er niet vrolijk van een Big Mac, na decennia lang in de rij te hebben gestaan, om met een paar staatscoupons een pak droge Sovjet-pap te kunnen bemachtigen?

De globale economie wordt gedreven door een permanente behoefte aan economische groei en dat paradigma is verankerd geraakt in al onze systemen. In onze breinen, in onze opvoeding, in onze scholen, in onze bedrijfsvoering. Ik durf te beweren dat 80% van de mensen (en misschien wel meer) zich geen leven en geen wereld kunnen voorstellen zonder economische groei en de focus daarop. En volgens mij zit daar de crux. Dat is ‘het kwaad der mensheid’. Niet die paar superrijken, die handen en voeten geven aan deze ideologie. Al deze mensen, of reptielen zo u wil, zijn vervangbaar en sterfelijk en vormen daarmee niet het echte gevaar.

Hoe kan het anders?

Voordat ik daarop inga eerst iets anders. De kans dat die superrijke elite waarover veel over gespeculeerd wordt, géén hechte groep homogene mensen is, is bijzonder groot. De Rothschilds, de Clintons, de Bush’, de Rockefeller en de Sorossen zijn het vast niet over alles met elkaar eens, lopen bij elkaar de deur niet plat en hangen niet 24 uur per dag met elkaar in een Whatsapp-groepje. Ze hebben slechts twee dingen gemeen:

  1. Ze willen economische groei.
  2. Ze willen hun privé-vermogen veilig gesteld hebben voor toekomstige generaties.

En ze hebben zichzelf daartoe de middelen verschaft, namelijk industrie, grondstoffen, regeringen, banken, media, communicatie en onderwijs.

Nu Rusland de Oekraïne binnengevallen is, loopt hun imperium gevaar. Dat liep het al lange tijd, want door de groeiende globalisering van de economie werden landen als China, India, Pakistan, Bangladesh en Zuid-Korea steeds welvarender, maar dat ging ten koste van de Amerikaanse en Europese middenstanders en de laag-opgeleide hardwerkende fabrieksarbeiders in de Westerse Wereld. Globalisering liep al langer spaak op deze trend, sinds steeds meer Westerse mensen de nadelen van globalisering voelen, nog los van de enorme milieuvervuiling die dat met zich meebrengt. Door de Russische grens steeds dichter te naderen en de teleurstelling van de Russen in de smaak van McDonalds en het kortstondige geluk dat een glas CocaCola je brengt, zijn de Russen bezig hun identiteit te hervinden. Omdat Rusland en de Oekraïne samen verantwoordelijk zijn voor een heel groot deel van de wereld graanproductie en de globale energievoorziening in de vorm van kolen, gas en uranium, hangen de wereldwijde voedselvoorziening en werkgelegenheid op dit moment aan een zijden draadje. En als mensen honger beginnen te krijgen, hebben ze weinig meer te verliezen en komt de wereld in opstand.

In death, you will own nothing and you will be happy.

De oplossing is dan ook, dat globalisering wordt afgebroken en kleinere economische regio’s weer in hun eigen behoeften gaan voorzien. De autofabrieken in Detroit moeten weer auto’s gaan produceren voor Amerikanen en de Nederlanders moeten weer onderdelen gaan maken voor telefoons, computers en machines. Vlees moet van eigen koeien komen en vis uit eigen zeeën en meren. En de globalisten willen precies het tegenovergestelde. Zij gaan, gedreven door de boycot op Russisch gas en andere grondstoffen, juist méér energie, grondstoffen en productiemiddelen transporteren over steeds grotere afstanden. De enorme inflatie is hiervan het merkbare gevolg en dat kan niet lang meer goed gaan, vrees ik. De drijvers van de globale economie, deze week voor een groot deel vertegenwoordigd in de WEF Summit in Davos, Zwitserland, zijn in paniek. De kans om via Covid iedereen aan een digitaal ID te krijgen is mislukt en nu wil men, met de economische crisis als uitgangspunt, een digitale munt genaamd CDBC in de wereld brengen. Digitaal geld gaat door de maffia op Sicilië en de boeren op Kreta en in Andalusië waarschijnlijk direct naar het rijk der fabelen verwezen worden. Nog los van het feit dat landen als Angola, Tanzania, Columbia en Mexico nog decennia verwijderd zijn van zo’n digitale economie. En als de digitale munt niet unaniem en snel gemeengoed wordt op de hele wereld, komt hij nooit van de grond en zal er altijd cash geld blijven rouleren. De nagel aan de doodskist van de Ideologie van Permanente Economische Groei. Aan cash geld kun je als bank namelijk helemaal niets verdienen en digitaal geld wordt nutteloos, wanneer economieën weer kleinschalig worden en gedreven worden door ruilhandel en uitwisseling van diensten en producten. In het Baskische Mondragon kunnen ze daarover meepraten.

Kortom…

Er hoeft geen politieke elite om zeep geholpen te worden. Er hoeft geen groep mensen gelyncht te worden. De globale economie is druk bezig om zichzelf om zeep te helpen en de vele crises die nu over het Westen uitgestort worden zijn het teken aan de wand dat de Toren van Babel op instorten staat. God grijpt in, omdat de hoogmoed van mensen een grens heeft bereikt. Het leven draait immers om iedere dag voldoende eten hebben, een veilige plek om te wonen en om sociale contacten met mensen. Het doel van het leven is genieten van onze unieke zwevende bol in het Universum. De correlatie tussen geluk en bezit houdt op boven de €50.000,-, dus dat bedrag is meer dan genoeg om het gewoon goed te hebben. En misschien zou het niet eens een bedrag moeten zijn, maar een lap grond met groenten, een paar kippen en een koe of een geit, een goede buur en een verre vriend. Deze paradigma shift zal zich niet zonder slag of stoot gaan voltrekken, maar is onvermijdelijk. De kans dat types als Kim Kardashian hun Louis-Vuitton-tassen aan de wilgen gaan hangen en hun Balenciaga jurken bij het grof vuil zetten is nog ver weg, maar op een dag houdt ook voor hen op. Of ze stappen uit het leven. Een van de twee. Niemand die erom zal rouwen. In death, you will own nothing and you will be happy, Kim!

Het is een kwestie van afwachten. Geduldig afwachten en ondertussen zoveel mogelijk mensen dit verhaal vertellen. Het is maar één kijk op de zaak, maar de WEF-fers van Davos zullen eraan moeten wennen dat voor geld niet alles meer te koop is. De wereld is toe aan immateriële welvaart: toe aan geluk, toe aan vrede, toe aan een maag gevuld met voedzame producten, medicijnen die rechtstreeks uit de natuur komen en bovenal… aan een heel pak minder stress en mentale druk om ieder jaar maar weer die economie te laten groeien. Met immigratiestromen proberen Westerse landen de vergrijzing en daarmee de daling in economische bestedingen nog een beetje te dempen, maar ook die stroom is eindig en valt niet in goeden aarde bij de hard-werkende Westerling, die nog meer van zijn werkgelegenheid en leefruimte ziet verdwijnen. Er kan nog heel wat ‘verzonnen wetenschap’ uit de hoge hoed getoverd worden, maar na deze periode van pluricrisis is de mens wel klaar met de gedachte dat het ieder jaar beter en groter moet. Laten we het eerst eens goed hebben met elkaar, dan zien we daarna weer verder.

Igor van Kaam
University of ME®

X