De Tien Geboden zijn nooit geschreven als geboden, maar als beloftes!
Igor van Kaam

Dit is een verkorte blog. Download HIER het volledige artikel.

Een menselijke vergissing van bijbelse proporties.

Vergissen is menselijk. Maar wanneer een vergissing heel wat eeuwen in onze bovenkamers en die van onze voorouders is ingeprent, dan kun je wel spreken van een vergissing van Bijbelse proporties. De Tien Geboden zijn nooit geschreven als geboden, maar als beloftes! Tot die conclusie kwam Frank Sensen, filosoof en schrijver, in ‘Het Omstreden Boek’, waarin hij metaforisch in gesprek gaat met God over de vraag waarom zijn leven is verlopen zoals het liep. En hoe hij, ondanks zijn goedheid naar anderen, zelf zo weinig goeds in ruil daarvoor heeft mogen ervaren.

Er ontbreken steeds vier woorden in de tien geboden, namelijk: “, wanneer je happy bent.”

Nu is #happy natuurlijk een modern woord, maar laten we ‘gelukkig’, ‘tevreden’, ‘in balans van lichaam en geest’ schrijven en je snapt vrijwel meteen waar Frank Sensen op doelt. “Ieder mens heeft een innerlijke wijsheid in zich, die aangeeft of iets klopt of niet.” Dat geldt ook voor het herstel van de eeuwen lang verkeerd geïnterpreteerde Tien Geboden. Die dus eigenlijk Tien Beloften zijn. Laten we ze vanaf nu gewoon zo gaan noemen.

In deze ingekorte blog licht ik drie van de tien beloften nader toe. Wil je de hele blog lezen? Download hem dan gratis via deze link

De Derde Belofte

Je zult niet vloeken, wanneer je happy bent.

Wanneer je snapt dat dingen gaan zoals ze gaan zul je niet eens behoefte voelen om te vloeken. Je zult het namelijk begrijpen en waarderen.

De Vierde Belofte

Je zult een dag in de week ontspanning nemen, wanneer je happy bent.

Sterker nog; als je doet waar je happy van wordt werk je geen dag meer in je leven!

De Vijfde Belofte

Je zult eerbied en ontzag hebben voor je vader en je moeder, wanneer je happy bent.

Want wanneer je happy bent draag je geen haat of verwijten in je. Dan begrijp je dat je ouders hun best hebben gedaan of, wanneer ze dat blijkbaar niet gedaan hebben, in ieder geval gekozen hebben voor de oplossing die op dat moment voorhanden was. Wanneer je zonder oordeel naar gebeurtenissen kunt kijken, zul je begrijpen dat alles wat er gebeurt je sterker en wijzer kan maken.

Vraag is nu; Hoe word je HAPPY?

Wel. Dát is nu precies de reden waarom wij University of Me in het leven geroepen hebben. Je kunt namelijk van alles leren op school, maar meestal leren ze je op het gebied van geluk precies de verkeerde dingen. Je moet je best doen. Je moet slagen. Je moet geld gaan verdienen. Je moet een baan hebben. Je moet veel vrienden hebben, anders tel je niet mee. Je moet opletten. En je moet je aan de regels houden.

Happy mensen hebben al die moetjes niet nodig. Ze houden zich vanzelf aan ‘de regels’, omdat de regels logische voorwaarden worden. Als je happy bent wíl je je aan de regels houden, zolang de regels bedoeld zijn om je happy te maken. Wanneer je mee gaat met de flow, zul je alles krijgen wat je hart begeert zonder dat je daarvoor iets van iemand hoeft af te pakken. Wanneer je ‘je ding’ kunt doen, zul je gelukkig zijn en niemand voor de voeten lopen.

Denk daar maar eens over na deze Kerstdagen.

Bedankt Frank, voor dit prachtige inzicht.

Happy Christmas and a Happy New Year.

Igor van Kaam

X